Predajca

Názov:GuR - Bc.Richard Guček
IČO:35495669
DIČ:1020124545
IČ DPH:SK1020124545
Mesto:Skalica
PSČ:90901
Adresa:Potočná 65
Telefón:00421346649080
E-mail:gur@gur.sk
Kontakt:Richard Guček
Okresný úrad Senica, Číslo živnostenského registra: 206-12559

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23